ธุรกิจลิขสิทธิ์ ต่างจาก ธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไร ?


ธุรกิจลิขสิทธิ์ Licensing คือ การที่เจ้าของธุรกิจให้ใบอนุญาตให้อีกกิจการหนึ่ง
สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ทางการตลาดอื่นๆ ของตน
โดยได้ค่าตอบแทนจากสัญญาสัมปทานตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งลิขสิทธิ์
ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่ายผูกสัญญากันได้รับสิทธิกัน
และ เครื่องหมายการค้า (Brand) หรืออาจจะประกอบไปด้วยสินค้า (Product) หรือระบบ
ส่วนธุรกิจแฟรนไชส์ Franchising คือเป็นสิทธิที่เป็นประกอบยกชุด
หรือการโคลนนิ่งธุรกิจ ซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อ เครื่องหมายการค้า
หรือ Brand, สินค้า, ระบบงาน, ตลอดจนความช่วยเหลือทางการตลาด
ดังนั้นข้อแตกต่างระหว่าง ธุรกิจ Licensing และ Franchising คือการให้สิทธิ์
ถ้ามีการให้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเครื่องหมายการค้า (Brand) สินค้า (Product)
หรือระบบ (System)ก็จะเป็นแค่ License หรือการขายสิทธิ์ ซึ่งทำได้ง่ายกว่า
โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีระบบงาน หรือการสนับสนุนด้วยทีมงานต่างๆ
แต่หากเป็นการให้ผู้รับสิทธิ์ (franchisee) นำไปเปิดร้านแบบเดียวกัน
คือ ให้ใช้ทั้งเครื่องหมายการค้า (Brand) สินค้า (Product)
และระบบ (System) โดยบริหารจัดการ ภายใต้กติกา เดียวกัน ก็จะเป็นแฟรนไชส์

สนใจให้แฟรนซ์บิซช่วยขยายธุรกิจ ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ธุรกิจลิขสิทธิ์ Licensing คือ การที่เจ้าของธุรกิจให้ใบอนุญาตให้อีกกิจการหนึ่ง สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ทางการตลาดอื่นๆ ของตน โดยได้ค่าตอบแทนจากสัญญาสัมปทานตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งลิขสิทธิ์ ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่ายผูกสัญญากันได้รับสิทธิกัน และ เครื่องหมายการค้า (Brand) หรืออาจจะประกอบไปด้วยสินค้า (Product) หรือระบบ

ส่วนธุรกิจแฟรนไชส์ Franchising คือเป็นสิทธิที่เป็นประกอบยกชุด หรือการโคลนนิ่งธุรกิจ ซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อ เครื่องหมายการค้า หรือ Brand, สินค้า, ระบบงาน, ตลอดจนความช่วยเหลือทางการตลาด
ดังนั้นข้อแตกต่างระหว่าง ธุรกิจ Licensing และ Franchising คือการให้สิทธิ์ ถ้ามีการให้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเครื่องหมายการค้า (Brand) สินค้า (Product) หรือระบบ (System)ก็จะเป็นแค่ License หรือการขายสิทธิ์ ซึ่งทำได้ง่ายกว่า โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีระบบงาน หรือการสนับสนุนด้วยทีมงานต่างๆ แต่หากเป็นการให้ผู้รับสิทธิ์ (franchisee) นำไปเปิดร้านแบบเดียวกัน คือ ให้ใช้ทั้งเครื่องหมายการค้า (Brand) สินค้า (Product) และระบบ (System) โดยบริหารจัดการ ภายใต้กติกา เดียวกัน ก็จะเป็นแฟรนไชส์

สนใจให้แฟรนซ์บิซช่วยขยายธุรกิจ ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253