แฟรนไชส์ คืออะไร


แฟรนไชส์ คือ การโคลนนิ่งธุรกิจหรือร้านค้า หรือเป็นวิธีการขยายร้านค้า
ขยายตลาดเพื่อให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิม โดยเจ้าของธุรกิจต้นฉบับหรือ
ผู้ถือครองสิทธิ์ (franchisor) จะขายธุรกิจนี้ในรูปแบบของแฟรนไชส์ต่อให้
ผู้รับสิทธิ์ (franchisee) นำไปเปิดร้านแบบเดียวกัน กลยุทธ์ของการเติบโตธุรกิจจะต้องบริหารจัดการ
ภายใต้กติกาเดียวกัน และผู้รับสิทธิ์จะจ่ายค่าตอบแทน (Royalty Fee) แก่เจ้าของสิทธิ
ข้อดีของการขายแฟรนไชส์
• ช่องทางในการขยายธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว
• ใช้งบลงทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการขยายธุรกิจด้วยตัวเอง
• สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือ
• ช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มจากค่าซื้อสิทธ์, ส่วนแบ่งรายได้ หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ตามเงื่อนไข
แนวคิด-แนวทาง ก่อนสร้างแฟรนไชส์
เมื่อต้องการขยายธุรกิจด้วยการสร้างแฟรนไชส์
การออกแบบธุรกิจให้เหมาะกับการสร้างระบบแฟรนไชส์
นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาสความสำเร็จไปมากกว่าครึ่งทาง
ซึ่งแนวทางที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการจัดทำภายในองค์กรเพื่อสร้างแฟรนไชส์ มีรายละเอียดดังนี้
• ความชัดเจนของ Business Concept
• การสร้างร้านต้นแบบ
• การกำหนดเงื่อนไขการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุน (Franchise Package)
• การออกแบบกระบวนการบริหารงาน
• รู้จักบริหารความสัมพันธ์ของเครือข่าย
• เอกสารสัญญาแฟรนไชส์
• กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี
• ระบบการฝึกอบรม
• คู่มือการดำเนินธุรกิจ
ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จ
การเริ่มทำแฟรนไชส์จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมาย นักบัญชี ผู้วางกลยุทธ์และผู้ชำนาญ
การด้านการขาย การดำเนินงาน และการตลาด

เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com Website: www.franzbiz.com

แฟรนไชส์ คือ การโคลนนิ่งธุรกิจหรือร้านค้า หรือเป็นวิธีการขยายร้านค้า ขยายตลาดเพื่อให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิม โดยเจ้าของธุรกิจต้นฉบับหรือ ผู้ถือครองสิทธิ์ (franchisor) จะขายธุรกิจนี้ในรูปแบบของแฟรนไชส์ต่อให้ ผู้รับสิทธิ์ (franchisee) นำไปเปิดร้านแบบเดียวกัน กลยุทธ์ของการเติบโตธุรกิจจะต้องบริหารจัดการ ภายใต้กติกาเดียวกัน และผู้รับสิทธิ์จะจ่ายค่าตอบแทน (Royalty Fee) แก่เจ้าของสิทธิ
ข้อดีของการขายแฟรนไชส์
• ช่องทางในการขยายธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว
• ใช้งบลงทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการขยายธุรกิจด้วยตัวเอง
• สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือ
• ช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มจากค่าซื้อสิทธ์, ส่วนแบ่งรายได้ หรือค่าตอบแทนอื่นๆ ตามเงื่อนไข
แนวคิด-แนวทาง ก่อนสร้างแฟรนไชส์
เมื่อต้องการขยายธุรกิจด้วยการสร้างแฟรนไชส์ การออกแบบธุรกิจให้เหมาะกับการสร้างระบบแฟรนไชส์ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาสความสำเร็จไปมากกว่าครึ่งทาง ซึ่งแนวทางที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการจัดทำภายในองค์กรเพื่อสร้างแฟรนไชส์ มีรายละเอียดดังนี้
• ความชัดเจนของ Business Concept
• การสร้างร้านต้นแบบ
• การกำหนดเงื่อนไขการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุน (Franchise Package)
• การออกแบบกระบวนการบริหารงาน
• รู้จักบริหารความสัมพันธ์ของเครือข่าย
• เอกสารสัญญาแฟรนไชส์
• กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี
• ระบบการฝึกอบรม
• คู่มือการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จ การเริ่มทำแฟรนไชส์จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมาย นักบัญชี ผู้วางกลยุทธ์และผู้ชำนาญ การด้านการขาย การดำเนินงาน และการตลาด
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253