โอกาสแฟรนไชส์ในลาว


ตลาดลาว เวียดนาม จีน และพม่า เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบสินค้าและบริการของไทย
และมีเศรษฐกิจขาขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ
และเป็นกิจการที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราต้องการ ไม่ว่าเป็น ธุรกิจด้านอาหาร บริการความงาม
สุขภาพ เป็นต้น แม้สภาพของเมืองต่างๆในลาว ดูยังไม่เจริญมากนัก มีถนนลาดยางน้อย
การคมนาคมยังไม่สะดวก แต่จะเห็นได้ว่า มีรถยนต์หรูวิ่งกันทั่วเมือง และร้านทองมีจำนวนมาก
เนื่องจากยังมีกลุ่มคนรวยอยู่ส่วนหนึ่ง ที่อาจประมาณ 5% ของประชาชากรทั้งหมด
ซึ่งมีฐานการเงินแข็งมาก และกล้าใช้จ่าย กล้าลงในธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ก็ยังมี
กลุ่มนักธุรกิจจีน และ เวียดนาม ที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลลาวอย่างเหนียวแน่น
เข้าลงทุนธุรกิจในประเทศลาวหลายประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่สูงมาก
ดังนั้นแฟรนไชส์ที่มีระบบมาตรฐาน มีแบรนด์ หรือ มีความเท่ห์
ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดลาว ประกอบกับ การตั้งราคาเหมาะสม
การรักษาคุณภาพสินค้าและบริการให้สม่ำเสมอ การเข้าใจพฤติกรรมความชอบของคนลาว
คือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ตลาดลาว เวียดนาม จีน และพม่า เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบสินค้าและบริการของไทย และมีเศรษฐกิจขาขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจไทยที่มีศักยภาพและเป็นกิจการที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราต้องการ ไม่ว่าเป็น ธุรกิจด้านอาหาร บริการความงาม สุขภาพ เป็นต้น
แม้สภาพของเมืองต่างๆในลาว ดูยังไม่เจริญมากนัก มีถนนลาดยางน้อย การคมนาคมยังไม่สะดวก แต่จะเห็นได้ว่า มีรถยนต์หรูวิ่งกันทั่วเมือง และร้านทองมีจำนวนมาก เนื่องจากยังมีกลุ่มคนรวยอยู่ส่วนหนึ่ง ที่อาจประมาณ 5% ของประชาชากรทั้งหมด ซึ่งมีฐานการเงินแข็งมาก และกล้าใช้จ่าย กล้าลงในธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ก็ยังมี กลุ่มนักธุรกิจจีน และ เวียดนาม ที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลลาวอย่างเหนียวแน่น เข้าลงทุนธุรกิจในประเทศลาวหลายประเภท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่สูงมาก
ดังนั้นแฟรนไชส์ที่มีระบบมาตรฐาน มีแบรนด์ หรือ มีความเท่ห์ ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดลาว
ประกอบกับ การตั้งราคาเหมาะสม การรักษาคุณภาพสินค้าและบริการให้สม่ำเสมอ การเข้าใจพฤติกรรมความชอบของคนลาว คือปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253