เครื่องหมายการค้า..คืออะไร?

ขายแฟรนไชส์ เครื่องหมายการค้า/ บริการ สำคัญยังไง?
ในปัจจุบันการค้าเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้สินค้าประเภทเดียวกันมีหลากหลายแบรนด์ ทั้งแบรนด์ในประเทศ และแบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เพราะทุกธุรกิจต้องการเป็นที่หนึ่งในตลาด และเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค ยิ่งในปัจจุบันสามารถทำการค้าได้อย่างอิสระบนโลกออนไลน์ เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มคุณค่าของธุรกิจได้ เนื่องจากเครื่องหมายการค้า จะทำให้ผู้บริโภคนั้นทราบ และเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าแตกต่างจากสินค้าอื่น ๆ อีกทั้งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองอีกด้วย โดยเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนการค้า และต้องระบุรายการสินค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครองให้ชัดเจน ซึ่งตรงนี้หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องจดทะเบียนการค้าด้วย? มาดูความสำคัญของตัวเครื่องหมายการค้ากันก่อน แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมธุรกิจจำเป็นต้องมีเครื่องหมายการค้า
– ยึดความได้เปรียบในฐานะคนแรก เครื่องหมายการค้า มีหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างธุรกิจ และผู้บริโภค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวของธุรกิจ ทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น
– สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ เครื่องหมายการค้าช่วยแยกสินค้าของเรา ออกจากสินค้าของคู่แข่ง อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีอีกด้วย
– ได้รับการคุ้มครองและความปลอดภัย เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้อื่นไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ ถ้าหากมีการพบเห็นการกระทำผิดสามารถเรียกร้อง และทำการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าได้
– เป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามความต้องการ
– เครื่องหมายการค้า ทำให้ง่ายต่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะโฆษณาออนไลน์ เมื่อผู้บริโภคพบเห็นโฆษณาของคุณ เครื่องหมายตราสินค้าจะทำให้ลูกค้าจดจำได้ว่าสินค้านี้เป็นของใ คร
– อนุญาตให้คนอื่นใช้โลโก้เพื่อขยายธุรกิจได้
แม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถตีเป็นเงินได้ แต่ประเทศที่ให้ความสำคัญกับตราสินค้า พวกเขามองว่าเครื่องหมายตราสินค้า คือ ทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล ดังนั้นถ้าคุณอยากรักษาธุรกิจ และสินค้าของคุณ คุณควรจดทะเบียนการค้า และสร้างเครื่องหมายการค้าด้วย ดังนั้นหากคิดทำธุรกิจแฟรนไชส์ เราต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการไว้ก่อน เพื่อ ป้องกันแฟรนไชส์นำเครื่องหมายการค้าไปแอบอ้าง และก่อความเสียหายต่างๆ ป้องกันการไปแย่งชิงจดทะเบียนก่อนเรา หากคนอื่นเห็นว่าแบรนด์สินค้าของเราขายได้ และเราควรจดเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง เพื่อสามารถเรียกใช้สิทธิได้ตามกฎหมายอย่างเต็มที่

หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถามข้อมูล
โทรสอบถามฝ่ายขาย ปรึกษาฟรี: 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
Facebook: Franzbiz – Thailand's franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: https://franzbiz.com/sell-franchise-home/

ขายแฟรนไชส์ เครื่องหมายการค้า/ บริการ สำคัญยังไง?
ในปัจจุบันการค้าเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ
ทำให้สินค้าประเภทเดียวกันมีหลากหลายแบรนด์ ทั้งแบรนด์ในประเทศ
และแบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง
เพราะทุกธุรกิจต้องการเป็นที่หนึ่งในตลาด และเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค
ยิ่งในปัจจุบันสามารถทำการค้าได้อย่างอิสระบนโลกออนไลน์
เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มคุณค่าของธุรกิจได้
เนื่องจากเครื่องหมายการค้า จะทำให้ผู้บริโภคนั้นทราบ
และเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าแตกต่างจากสินค้าอื่น ๆ
อีกทั้งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองอีกด้วย
โดยเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนการค้า
และต้องระบุรายการสินค้าที่ต้องการได้รับความคุ้มครองให้ชัดเจน
ซึ่งตรงนี้หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องจดทะเบียนการค้าด้วย?
มาดูความสำคัญของตัวเครื่องหมายการค้ากันก่อน
แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมธุรกิจจำเป็นต้องมีเครื่องหมายการค้า
 ยึดความได้เปรียบในฐานะคนแรก เครื่องหมายการค้า
มีหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างธุรกิจ และผู้บริโภค
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวของธุรกิจ
ทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น
 สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ
เครื่องหมายการค้าช่วยแยกสินค้าของเรา
ออกจากสินค้าของคู่แข่ง
อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีอีกด้วย
 ได้รับการคุ้มครองและความปลอดภัย
เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
โดยผู้อื่นไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้
ถ้าหากมีการพบเห็นการกระทำผิดสามารถเรียกร้อง
และทำการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าได้

 เป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
เพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้า
และเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามความต้องการ
 เครื่องหมายการค้า ทำให้ง่ายต่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะโฆษณาออนไลน์ เมื่อผู้บริโภคพบเห็นโฆษณาของคุณ
เครื่องหมายตราสินค้าจะทำให้ลูกค้าจดจำได้ว่าสินค้านี้เป็นของใ
คร
 อนุญาตให้คนอื่นใช้โลโก้เพื่อขยายธุรกิจได้
แม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถตีเป็นเงินได้
แต่ประเทศที่ให้ความสำคัญกับตราสินค้า
พวกเขามองว่าเครื่องหมายตราสินค้า คือ
ทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล
ดังนั้นถ้าคุณอยากรักษาธุรกิจ และสินค้าของคุณ
คุณควรจดทะเบียนการค้า และสร้างเครื่องหมายการค้าด้วย
ดังนั้นหากคิดทำธุรกิจแฟรนไชส์
เราต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการไว้ก่อน เพื่อ
ป้องกันแฟรนไชส์นำเครื่องหมายการค้าไปแอบอ้าง
และก่อความเสียหายต่างๆ
ป้องกันการไปแย่งชิงจดทะเบียนก่อนเรา
หากคนอื่นเห็นว่าแบรนด์สินค้าของเราขายได้
และเราควรจดเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง
เพื่อสามารถเรียกใช้สิทธิได้ตามกฎหมายอย่างเต็มที่

หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถามข้อมูล
โทรสอบถามฝ่ายขาย ปรึกษาฟรี: 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
Facebook: Franzbiz – Thailand's franchising company

E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: https://franzbiz.com/sell-franchise-home/

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253