การวิเคราะห์ SWOT สำคัญยังไง ?


swot analysis คือวิเคราะห์สถานะหา ข้อดี ข้อเสียของ องค์กร
ธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเอง จากมุมมองปัจจัยภายในและภายนอก โดยหา
1)จุดแข็ง
2)จุดอ่อน
3)โอกาส
4)และ อุปสรรคเข้ามาใช้พิจารณา
และวิเคราะห์สถานะภาพของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการใช้วางแผนงาน
ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ
หรือดำเนินกิจการองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงขององค์กรที่สุด
การวิเคราะห์ swot ช่วยให้คุณ
1)ได้เปรียบทางการแข่งขัน
2)และทำให้คุณมองภาพที่แท้จริงของคุณหรือธุรกิจก่อนที่จะลงมือทำ
โดยเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเริ่มทางธุรกิจใหม่ๆ
โดยเฉพาะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และการทำ swot analysis
จะช่วยให้ธุรกิจคุณดำเนินงานได้ราบรื่นขึ้น
3)สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคต
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน ปรับปรุง หรือการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

ปรึกษาแฟรนซ์บิซ เราช่วยคุณ
ลดค่าใช้จ่าย
ขยายฐานลูกค้า
สร้างกำไรให้ธุรกิจ

โทรสอบถามฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
ปรึกษาฟรี: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

swot analysis คือวิเคราะห์สถานะหา ข้อดี ข้อเสียของ องค์กร ธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเอง จากมุมมองปัจจัยภายในและภายนอก โดยหา
1)จุดแข็ง
2)จุดอ่อน
3)โอกาส
4)และ อุปสรรคเข้ามาใช้พิจารณา และวิเคราะห์สถานะภาพของกิจการ เพื่อประโยชน์ในการใช้วางแผนงาน ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินกิจการองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงขององค์กรที่สุด

การวิเคราะห์ swot ช่วยให้คุณ
1)ได้เปรียบทางการแข่งขัน
2)และทำให้คุณมองภาพที่แท้จริงของคุณหรือธุรกิจก่อนที่จะลงมือทำโดยเฉพาะการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเริ่มทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และการทำ swot analysis จะช่วยให้ธุรกิจคุณดำเนินงานได้ราบรื่นขึ้น
3)สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน ปรับปรุง หรือการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

ปรึกษาแฟรนซ์บิซ เราช่วยคุณ
✔️ลดค่าใช้จ่าย
✔️ขยายฐานลูกค้า
✔️สร้างกำไรให้ธุรกิจ

โทรสอบถามฝ่ายพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ปรึกษาฟรี: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253