READY…SET…GO…

READY …..SET…. GO……

มาตรวจเช็คความพร้อมธุรกิจของคุณก่อนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์

ถ้าคุณกำลังคิด หรือกำลังขยายธุรกิจด้วย #แฟรนไชส์ ห้ามพลาด เช็คศักยภาพในธุรกิจตัวเอง จุดไหนต้องระวัง จุดไหนทำดีอยู่แล้ว เพื่อต่อยอดธุรกิจสู่แฟรนไชส์มาตรฐานระดับสากล ผ่านกระบวนการ Coaching และพัฒนาระบบแฟรนไชส์ของเราแปลงร่างธุรกิจ ก้าวไกลด้วยแฟรนไชส์

สิ่งที่คุณจะได้อะไรจากการประเมิณนี้

 1. ประเมินศักยภาพธุรกิจสู่แฟรนไชส์ของคุณเพื่อเช็คความพร้อมเบื้องต้น
 2. Exclusive Private Consult ตอบกลับแบบส่วนตัว 1 ครั้ง
 3. พัฒนาธุรกิจคุณสู่แฟรนไชส์ กับโค้ชนักปั้นและให้คำปรึกษาพัฒนาแฟรนไชส์มากว่า 10 ปี
  • เทคนิคขยายสาขาด้วยสูตรแฟรนไชส์
  • การสร้างระบบแฟรนไชส์
  • การสร้างแบบจำลองธุรกิจเพื่อขยายแฟรนไชส์
  • บริการงานด้านกฎหมาย สัญญาแฟรนไชส์ ข้อตกลงทางกฎหมายที่สำคัญ
 • ทำแบบประเมิณศักยภาพการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านตามลิงค์นี้ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดูความพร้อมของท่านสำหรับการขยายสาขากันเลย ฟรี! หลังทำแบบประเมิณเสร็จจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการ
 • https://forms.gle/SRNjHHGbJYJH2txy5
 

READY …..SET…. GO……

มาตรวจเช็คความพร้อมธุรกิจของคุณก่อนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์

ถ้าคุณกำลังคิด หรือกำลังขยายธุรกิจด้วย
#แฟรนไชส์ ห้ามพลาด เช็คศักยภาพในธุรกิจตัวเอง จุดไหนต้องระวัง จุดไหนทำดีอยู่แล้ว เพื่อต่อยอดธุรกิจสู่

แฟรนไชส์มาตรฐานระดับสากล

ผ่านกระบวนการ Coaching และพัฒนาระบบแฟรนไชส์ของเราแปลงร่างธุรกิจ ก้าวไกลด้วยแฟรนไชส์
#สิ่งที่คุณจะได้อะไรจากการประเมิณนี้

 1. ประเมินศักยภาพธุรกิจสู่แฟรนไชส์ของคุณเพื่อเช็คความพร้อมเบื้องต้น
 2. Exclusive Private Consult ตอบกลับแบบส่วนตัว 1 ครั้ง
 3. พัฒนาธุรกิจคุณสู่แฟรนไชส์ กับโค้ชนักปั้นและให้คำปรึกษาพัฒนาแฟรนไชส์มากว่า 10 ปี
  • เทคนิคขยายสาขาด้วยสูตรแฟรนไชส์
  • การสร้างระบบแฟรนไชส์
  • การสร้างแบบจำลองธุรกิจเพื่อขยายแฟรนไชส์
  • บริการงานด้านกฎหมาย สัญญาแฟรนไชส์ ข้อตกลงทางกฎหมายที่สำคัญ
 • รบกวนทำแบบประเมิณศักยภาพการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านตามลิงค์นี้ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดูความพร้อมของท่านสำหรับการขยายสาขาค่ะ
 • https://forms.gle/SRNjHHGbJYJH2txy5

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253