วิเคราะห์ Weakness จุดอ่อนของธุรกิจสำคัญอย่างไร ?


การวิเคราะห์จุดอ่อนที่ดีต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
หรือ เป็นข้อเสียเปรียบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท
• อะไรคือที่คุณคิดว่ากระบวนการภายในที่มมีปัญหาต้องได้รับการปรับปรุง
• อะไรที่ลูกค้าของคุณแนะนำว่าคุณควรปรับปรุง หรือ ลูกค้าบ่นมา
• อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้ ยอดขายตก หรือ เสียลูกค้า
• อะไรที่คู่แข่งของคุณมองว่านั่นเป็นจุดอ่อนของธุรกิจของคุณ
• อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าธุรกิจคุณควรหลีกเลี่ยง
• อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าควรแก้ไขก่อนจะเกิดปัญหาหรือผัดวันประกันพรุ่งที่จะทำมาตลอด
การวิเคราะห์เหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจคุณดำเนินงานได้ราบรื่นขึ้น
สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน ปรับปรุง
หรือการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

หากคุณต้องการที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ ปรึกษาแฟรนซ์บิซฟรี! (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
บริการให้คำแนะนำการทำแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ความเป็นได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ท่านอยากทำกับโค้ชนักปั้น
ที่ให้คำปรึกษาพัฒนาระบบแฟรนไชส์มากว่า 10 ปี มากกว่า 100 แบรนด์

โทรสอบถามฝ่ายขาย : 094-494-2696
Line Official Account : @franzbiz (มีแอด)
Facebook : Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail : franzbiz@franzbiz.com
Website : www.franzbiz.com

การวิเคราะห์จุดอ่อนที่ดีต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม หรือ เป็นข้อเสียเปรียบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท

• อะไรคือที่คุณคิดว่ากระบวนการภายในที่มมีปัญหาต้องได้รับการปรับปรุง
• อะไรที่ลูกค้าของคุณแนะนำว่าคุณควรปรับปรุง หรือ ลูกค้าบ่นมา
• อะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้ ยอดขายตก หรือ เสียลูกค้า
• อะไรที่คู่แข่งของคุณมองว่านั่นเป็นจุดอ่อนของธุรกิจของคุณ
• อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าธุรกิจคุณควรหลีกเลี่ยง
• อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าควรแก้ไขก่อนจะเกิดปัญหาหรือผัดวันประกันพรุ่งที่จะทำมาตลอด

การวิเคราะห์เหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจคุณดำเนินงานได้ราบรื่นขึ้น สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน ปรับปรุง หรือการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

หากคุณต้องการที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ ปรึกษาแฟรนซ์บิซฟรี! (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
บริการให้คำแนะนำการทำแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเป็นได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ท่านอยากทำกับโค้ชนักปั้นที่ให้คำปรึกษาพัฒนาระบบแฟรนไชส์มากว่า 10 ปี มากกว่า 100 แบรนด์

☎️โทรสอบถามฝ่ายขาย
094-494-2696
Line Official Account:
@franzbiz (มีแอด)
Facebook:
Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail:
franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253