ทำไมธุรกิจของเรา ไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้เยอะเหมือนคนอื่น

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมธุรกิจของเราไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้เหมือนคนอื่นเค้า วันนี้แฟรนซ์บิซจะมาสรุปปัจจัยต่างๆที่ทำให้คนจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ โดยเหตุผลที่คนจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ ประกอบด้วยหลายปัจจัย ประกอบด้วย
 1. เห็นในสื่อต่างๆ การออกสื่อเพื่อแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็น เว็ปไซด์ ออกบูท ซื้อโฆษณาทีวี  หรือ ลงเฟสบุ๊ค หรือ เห็นกันในไลน์ ตลอดจนลงโฆษณาในแหล่งรวมเว็ปไซต์แฟรนไชส์ของแฟรนซ์บิซก็ตาม ต้องยอมรับว่า  มีผลที่ทำให้คนตัดสินใจ ลงทุนแฟรนไชส์ของคุณได้จริง  แต่ทั้งนี้  ก็ขึ้นกับรายละเอียดของ วิธีการนำเสนอ หรือแพ็คเกจแฟรนไชส์ที่คุณตั้งไว้เหมาะสมกับ Brand’s Positioning ด้วย แต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลของการใช้สื่อ เป็นสาเหตุหลักของการอยากซื้อแฟรนไชส์ และเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในวงกว้าง,รวดเร็ว, และมีประสิทธิผล
 2. เรื่องราคาการลงทุน เป็นจุดที่ทำให้คนตัดสินใจ หรือ ไม่ตัดสินใจ ถ้าราคาการลงทุนไม่สูงมาก อาจแค่หลักหมื่น หรือ หลักแสน ก็เปิดธุรกิจได้ ย่อมก็ทำการตัดสินใจในกิจการที่เล็งๆอยู่ในใจของผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตัดสินใจง่ายขึ้น
 3. การตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ จะเกิดขึ้นง่ายกว่า ถ้าบางคน มีทำเลพร้อม หรือ แบรนด์มีดีลพื้นที่เตรียมเอาไว้
 4. เป็นแฟนคลับของสินค้าและบริการของคุณ บางคน รัก ชื่นชอบสินค้า บริการที่ตัวเอง ใช้ประจำ ก็อยากทำกิจการนั้นบ้าง
 5. สินค้าเป็นแบรนด์ดัง หรือเป็นแบรนด์ที่ติดตลาด เป็นที่รู้จักดีในวงกว้าง เพราะขายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าคุณคิดจะขายแฟรนไชส์ให้สำเร็จ  คุณก็ต้องลงทุนในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด และทำให้ลูกค้าเชื่อถือ ดังนั้นการสร้างแบรนด์สินค้าและการขายแฟรนไชส์จึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไป
 6. แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ เช่นเขาเห็นว่า มีคนทำแล้วรวย มีกำไรดี มีความมั่นคง ก็ต้องการทำบ้าง โดยเฉพาะญาติพี่น้อง  เพื่อน  หรือคนรู้จัก ดังนั้น  ถ้าคุณสามารถทำให้คู่ค้า  หรือผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ของคุณสร้างฐานะได้จากแฟรนไชส์ของคุณ นั่นเป็นแหล่งโฆษณาที่ดีที่สุดค่ะ
 7. เมื่อไปชมหน้าร้านจริงแล้วเห็นร้านขายดี ร้านที่มีลูกค้าต่อแถวยาวเหยียด หรือขายดี มีคนแน่นร้านตลอดวัน โดยหากแบรนด์มีความสามารถที่ทำให้ลูกค้าเข้าแน่นร้านได้ย่อมทำให้คนอยากมาซื้อแฟรนไชส์เพราะพวกเขาอยากประสบความสำเร็จในแบบนั้นบ้าง
 8. และ สาเหตุอันดับ 1 คือ ความสามารถของพนักงานขาย เพราะคนคือพลังขับเคลื่อนองค์กร งานต่าง ๆ ไม่อาจสำเร็จลงได้หากปราศจากคนทำงานดังนั้น พนักงานแฟรนไชศ์ที่ดีต้องสามารถให้คำแนะนำ สนับสนุน และประสานงานกับหน่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเปิดร้านแฟรนไชส์ได้ ตลอดจนสามารถวิเคระห์ ประเมิณ และนำเสนอข้อมูลร้านแฟรนไชส์ในมิติต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านแฟรนไชส์ให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่จะขายแฟรนไชส์ได้จำนวนมาก-น้อยนั้น การออกสื่อเพื่อแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ความสมามารถของพนักงานขายและการทำให้แบรนด์เป็นที่นิยมติดตลาดเป็นสิ่งต้องทำควบคู่กัน

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมธุรกิจของเราไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้เหมือนคนอื่นเค้า วันนี้แฟรนซ์บิซจะมาสรุปปัจจัยต่างๆที่ทำให้คนจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์

โดยเหตุผลที่คนจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ ประกอบด้วยหลายปัจจัย ประกอบด้วย

 1. เห็นในสื่อต่างๆ การออกสื่อเพื่อแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็น เว็ปไซด์ ออกบูท ซื้อโฆษณาทีวี  หรือ ลงเฟสบุ๊ค หรือ เห็นกันในไลน์ ตลอดจนลงโฆษณาในแหล่งรวมเว็ปไซต์แฟรนไชส์ของแฟรนซ์บิซก็ตาม ต้องยอมรับว่า  มีผลที่ทำให้คนตัดสินใจ ลงทุนแฟรนไชส์ของคุณได้จริง  แต่ทั้งนี้  ก็ขึ้นกับรายละเอียดของ วิธีการนำเสนอ หรือแพ็คเกจแฟรนไชส์ที่คุณตั้งไว้เหมาะสมกับ Brand’s Positioning ด้วย แต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลของการใช้สื่อ เป็นสาเหตุหลักของการอยากซื้อแฟรนไชส์ และเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในวงกว้าง,รวดเร็ว, และมีประสิทธิผล
 2. เรื่องราคาการลงทุน เป็นจุดที่ทำให้คนตัดสินใจ หรือ ไม่ตัดสินใจ ถ้าราคาการลงทุนไม่สูงมาก อาจแค่หลักหมื่น หรือ หลักแสน ก็เปิดธุรกิจได้ ย่อมก็ทำการตัดสินใจในกิจการที่เล็งๆอยู่ในใจของผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตัดสินใจง่ายขึ้น
 3. การตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ จะเกิดขึ้นง่ายกว่า ถ้าบางคน มีทำเลพร้อม หรือ แบรนด์มีดีลพื้นที่เตรียมเอาไว้
 4. เป็นแฟนคลับของสินค้าและบริการของคุณ บางคน รัก ชื่นชอบสินค้า บริการที่ตัวเอง ใช้ประจำ ก็อยากทำกิจการนั้นบ้าง
 5. สินค้าเป็นแบรนด์ดัง หรือเป็นแบรนด์ที่ติดตลาด เป็นที่รู้จักดีในวงกว้าง เพราะขายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าคุณคิดจะขายแฟรนไชส์ให้สำเร็จ  คุณก็ต้องลงทุนในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด และทำให้ลูกค้าเชื่อถือ ดังนั้นการสร้างแบรนด์สินค้าและการขายแฟรนไชส์จึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไป
 6. แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ เช่นเขาเห็นว่า มีคนทำแล้วรวย มีกำไรดี มีความมั่นคง ก็ต้องการทำบ้าง โดยเฉพาะญาติพี่น้อง  เพื่อน  หรือคนรู้จัก ดังนั้น  ถ้าคุณสามารถทำให้คู่ค้า  หรือผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ของคุณสร้างฐานะได้จากแฟรนไชส์ของคุณ นั่นเป็นแหล่งโฆษณาที่ดีที่สุดค่ะ
 7. เมื่อไปชมหน้าร้านจริงแล้วเห็นร้านขายดี ร้านที่มีลูกค้าต่อแถวยาวเหยียด หรือขายดี มีคนแน่นร้านตลอดวัน โดยหากแบรนด์มีความสามารถที่ทำให้ลูกค้าเข้าแน่นร้านได้ย่อมทำให้คนอยากมาซื้อแฟรนไชส์เพราะพวกเขาอยากประสบความสำเร็จในแบบนั้นบ้าง
 8. และ สาเหตุอันดับ 1 คือ ความสามารถของพนักงานขาย เพราะคนคือพลังขับเคลื่อนองค์กร งานต่าง ๆ ไม่อาจสำเร็จลงได้หากปราศจากคนทำงานดังนั้น พนักงานแฟรนไชศ์ที่ดีต้องสามารถให้คำแนะนำ สนับสนุน และประสานงานกับหน่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเปิดร้านแฟรนไชส์ได้ ตลอดจนสามารถวิเคระห์ ประเมิณ และนำเสนอข้อมูลร้านแฟรนไชส์ในมิติต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านแฟรนไชส์ให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่จะขายแฟรนไชส์ได้จำนวนมาก-น้อยนั้น การออกสื่อเพื่อแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ความสมามารถของพนักงานขายและการทำให้แบรนด์เป็นที่นิยมติดตลาดเป็นสิ่งต้องทำควบคู่กัน

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253