เลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก!


ธุรกิจแฟรนส์เป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจ
และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายคนกำลังมองหาเพื่อเตรียมลงทุนอยู่
แต่การเลือกซื้อแฟรนไชส์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงและต้องมองให้เด็ดขาด
เพราะหลายคนมักจะประสบปัญหาถูกทอดทิ้ง ถูกเทกลางทาง
แบรนด์ไม่มีการดูแลต่อ ทำให้ขาดทุนและเลิกกิจการไปในที่สุด
สิ่งที่ต้องดูให้ละเอียด ชัดเจน เด็ดขาด มีดังนี้
ข้อตกลงและสัญญาแฟรนไชส์
-ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
-การซื้อวัตถุดิบ ทางแบรนด์สามารถนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบ หรือรับจากแบรนด์เท่านั้น
-ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของภายในแบรนด์ เป็นต้น
–ข้อห้าม ข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยที่ห้ามละเมิด
-การผิดเงื่อนไขภายในสัญญาต่างๆ จำเป็นต้องรู้
และที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ การวิเคราะห์ตัวแบรนด์ว่ามีความต้องการในท้องตลาดมากน้อยเพียงใด
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และกำลังของแบรนด์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ รวมไปถึงความสามารถในการพัฒนา
และปรับปรุงสินค้าและบริการที่ดี ควรพิจารณาร่วมกับข้อมูลข้างต้นโดยละเอียด
การเลือกแบรนด์จึงสำคัญ การทำธุรกิจทุกประเภทนั้นย่อมมีทั้งข้อดีข้อเสีย
ควรพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบก่อนลงทุน

เราคือ ผู้ช่วยขยายสาขาธุรกิจของคุณ ที่แรกและที่เดียวในไทย เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท/ปี
ด้วยบริการแบบ one-stop service ที่เริ่มตั้งแต่
•การสร้างแบรนด์
•พัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบแฟรนไชส์
•ทำการตลาด Online
•จนถึงบริการขยายแฟรนไชส์ จนปิดจบการขาย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ธุรกิจแฟรนส์เป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจ
และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายคนกำลังมองหาเพื่อเตรียมลงทุนอยู่
แต่การเลือกซื้อแฟรนไชส์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงและต้องมองให้เด็ดขาด
เพราะหลายคนมักจะประสบปัญหาถูกทอดทิ้ง ถูกเทกลางทาง
แบรนด์ไม่มีการดูแลต่อ ทำให้ขาดทุนและเลิกกิจการไปในที่สุด
สิ่งที่ต้องดูให้ละเอียด ชัดเจน เด็ดขาด มีดังนี้
ข้อตกลงและสัญญาแฟรนไชส์
-ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
-การซื้อวัตถุดิบ ทางแบรนด์สามารถนะนำแหล่งซื้อวัตถุดิบ หรือรับจากแบรนด์เท่านั้น
-ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวของภายในแบรนด์ เป็นต้น
–ข้อห้าม ข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยที่ห้ามละเมิด
-การผิดเงื่อนไขภายในสัญญาต่างๆ จำเป็นต้องรู้
และที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ การวิเคราะห์ตัวแบรนด์ว่ามีความต้องการในท้องตลาดมากน้อยเพียงใด
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และกำลังของแบรนด์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ รวมไปถึงความสามารถในการพัฒนา
และปรับปรุงสินค้าและบริการที่ดี ควรพิจารณาร่วมกับข้อมูลข้างต้นโดยละเอียด
การเลือกแบรนด์จึงสำคัญ การทำธุรกิจทุกประเภทนั้นย่อมมีทั้งข้อดีข้อเสีย
ควรพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบก่อนลงทุน

เราคือ ผู้ช่วยขยายสาขาธุรกิจของคุณ ที่แรกและที่เดียวในไทย เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท/ปี
ด้วยบริการแบบ one-stop service ที่เริ่มตั้งแต่
•การสร้างแบรนด์
•พัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบแฟรนไชส์
•ทำการตลาด Online
•จนถึงบริการขยายแฟรนไชส์ จนปิดจบการขาย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253