ทำไมธุรกิจ ต้องทำแฟรนไชส์


ทำไมธุรกิจ ต้องทำแฟรนไชส์
1.ขยายกิจการได้รวดเร็ว
การทำแฟรนไชส์ช่วยให้ธุรกิจขยายตสาขาได้อย่างรวดเร็ว
โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนของตัวเอง
เสมือนกับว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์เข้ามาช่วยลงทุน
และขยายสาขาให้
2.มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากจะประหยัดในเรื่องเงินลงทุนขยายกิจการ
การขายแฟรนไชส์ยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นค่า Franchise Fee, Royalty Fee, Marketing Fee, ค่าต่อสัญญาแฟรนไชส์, ค่าจำหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบ ฯลฯ
3.ใช้เงินคนอื่นขยายธุรกิจ
ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะเป็นคนลงทุนเองทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตกแต่งร้าน
วัสดุอุปกรณ์ในร้าน ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่า
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจัดซื้อสินค้า-วัตถุดิบ ค่าฝึกอบรม เป็นต้น
4.ลดปัญหาเรื่องบุคลากร
หากขยายกิจการด้วยระบบแฟรนไชส์
ก็เท่ากับแฟรนไชส์ซีจะเป็นผู้หาคนเข้ามาทำงาน
เพียงแต่ต้องอาศัยแฟรนไชส์ซอร์เป็นผู้ฝึกอบรมให้เท่านั้น
5.มีคนช่วยบริหารธุรกิจ
ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะเป็นคนลงทุน และบริหาร
จัดการธุรกิจแทนเราได้ เสมือนกับว่า
มีผู้ลงทุนและผู้บริหารที่ดีของแฟรนไชส์ซีต่างๆ
มาช่วยงานขยายธุรกิจให้ฟรีๆ
6.เพิ่มช่องทางจำหน่าย
การขายแฟรนไชส์จะช่วยให้กระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ
7.มีอำนาจในการจัดซื้อ
การขายแฟรนไชส์จะช่วยให้เจ้าของกิจการ
มีกำลังในการจัดซื้อจากจำนวนการขายที่เพิ่มมากขึ้น
8.เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจได้
เมื่อธุรกิจสามารถขยายสาขาได้เป็นจำนวนมาก
และธุรกิจได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวาง
จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจนั้นๆ ได้

เราคือ ผู้ช่วยขยายสาขาธุรกิจของคุณ ที่แรกและที่เดียวในไทย เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท/ปี
ด้วยบริการแบบ one-stop service ที่เริ่มตั้งแต่
•การสร้างแบรนด์
•พัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบแฟรนไชส์
•ทำการตลาด Online
•จนถึงบริการขยายแฟรนไชส์ จนปิดจบการขาย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253