ทำธุรกิจจดทะเบียนรูปแบบไหนดี ระหว่างบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล?สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจคือการเลือกปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งการขออนุญาต หรือจดทะเบียนการค้าต่างๆ สำหรับคนที่เริ่มกิจการใหม่ๆ
แบบไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบของบุคคลธรรมดา
แต่ก็มีอีกหลายธุรกิจที่เลือกจดทะเบียนเป็นนิติ จะพาทุกท่านไปดูรายละเอียด
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลว่าต่างกันอย่างไร
และธุรกิจที่เราคิดทำเหมาะกับการจดทะเบียนแบบไหน

บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่แล้ว เป็นธุรกิจทั่วไปที่ไม่ซับซ้อน เช่น ซื้อมาขายไป ร้านค้าออนไลน์
แต่ลักษณะการเสียภาษีจะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล
เพราะคิดตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามลำดับขั้นบันได ถ้ามีรายได้มาก
ก็จะเสียภาษีมากตามอัตราภาษีสูงสุดของกำไรหลังหักค่าใช้จ่าย

ส่วนธุรกิจที่ควรเป็นนิติบุคคลคือกลุ่มที่เป็น SMEs เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐ
เช่น สิทธิในการหักลดหย่อน ไม่ว่าจะมาจากค่าวิจัยและพัฒนา ค่าฝึกอบรมพนักงาน
ค่าประกันภัยและค่าประกันชีวิตพนักงาน เป็นต้น โดยเฉพาะสิทธิลดอัตราภาษี
แต่ต้องเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงื่อนไขตามที่สรรพากรกำหนดไว้เท่านั้น
คือ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้น้อยกว่า 30 ล้านบาทต่อปี

เหตุผลที่การจดทะเบียนนิติบุคคลดูจะได้มีประโยชน์มากมายแต่หลายคนก็ไม่อยากทำ
เป็นเพราะความเคยชินกับการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา
ซึ่งนั่นอาจเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มธุรกิจ แต่เมื่อธุรกิจเริ่มโตไปเรื่อย ๆ แล้ว
นั่นอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะในแง่ภาษีหรือในแง่การลงทุนอีกต่อไป
รวมถึงหลายคนมองว่ากระบวนการยุ่งยาก ซับซ้อน
แต่ที่จริงการจดทะเบียนนิติบุคคลถ้าหลักฐานครบถ้วนสามารถทำเสร็จได้ภายใน 1 วันเท่านั้น

เราพร้อมให้คำปรึกษารายละเอียดต่างๆ กับนักลงทุน ฟรี
ก่อนตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-269
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253