ค่าใช้จ่ายแบบไหน ไม่ควรมีในธุรกิจ


1. ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ
จ่ายเงินให้ใครต้องใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ทั้งหมด แต่เงื่อนไขสำคัญของการใช้ประโยชน์
ทางภาษี คือ ต้องมีหลักฐานการรับเงิน หรือ “ใบเสร็จรับเงิน” ให้ครบถ้วน
แต่ถึงอย่างนั้น เราเน้นสำหรับค่าใช้จ่ายมูลค่าสูง เช่น ซื้อสินค้า จ้างเหมาก่อสร้าง
ส่วนค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น พวงมาลัยถวายศาลพระภูมิ
เราใช้เอกสารเบิกเงินสดย่อยเป็นหลักฐานทดแทนได้นะ
2. ค่าใช้จ่ายคนรับเงินไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย
เจ้าของธุรกิจทั้งหลายคงเคยได้ยินคำว่า “หัก ณ ที่จ่าย” อยู่บ่อยๆ ซึ่งมันหมายถึง
การหักเงินบางส่วนเพื่อนำส่งสรรพากรตอนที่เราจ่ายค่าบริการ/ค่าจ้าง/ค่าเช่าให้กับผู้รับเงิน
3. ค่าใช้จ่ายแบบไม่มีแผน
เรื่องที่คนทำธุรกิจหลายคนพลาด คือ การจ่ายเงินแบบไม่มีแผน
การวางแผนค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจ
ถ้าจ่ายเงินออกไปแล้วไม่มีแผนงาน ไม่มี Budget รองรับ
สุดท้ายแล้วอาจทำให้เราขาดทุนแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะไม่รู้ว่าใช้จ่ายเงิน
ไปมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเนื่องจากเราก็อยากพัฒนาธุรกิจต่อไปเรื่อย ๆ
จึงต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยการวางแผน
4. ค่าใช้จ่ายที่วัดผลไม่ได้
ค่าใช้จ่ายที่วัดผลลัพธ์ไม่ได้ เป็นรายจ่ายที่อาจไม่มีประโยชน์จริงๆ กับธุรกิจ
แต่ถ้าเราจ่ายค่าอะไรไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะวัดผลได้อย่างไร
และลังเลว่ามันมีประโยชน์ต่อธุรกิจจริงมั้ย รายจ่ายนั้นมันอาจจะไม่เหมาะ
ที่จะจ่ายออกไปตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
5. ค่าปรับ
ค่าปรับ คือ รายจ่ายที่เกิดจากการไม่ทำตามกฎหมายกำหนด
ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับเรื่องใด นอกจากที่เราจะหัวเสียกับรายจ่ายนี้แล้ว
มันยังเป็นรายจ่ายที่ไม่มีธุรกิจไหนได้ประโยชน์จากมันเลย
5 ประเภทค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรมีเลยในธุรกิจ ถ้าใครลองสำรวจตัวเอง
แล้วพบว่ามีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เยอะ อย่าลืมหาเวลาจัดการ
สะสางสิ่งเหล่านี้ให้เรียบร้อย เพราะ “รายได้” ที่หาได้มาจะได้แปรเปลี่ยนมาเป็น
“กำไร” มากกว่าไปเป็น “ค่าใช้จ่าย” ที่ไม่มีทั้งหลักฐาน-ไม่มีประโยชน์
และมีแต่ผลเสียกับธุรกิจในที่สุดนั่นเอง

เราพร้อมให้คำปรึกษารายละเอียดต่างๆ กับนักลงทุน ฟรี
ก่อนตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

1. ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ
จ่ายเงินให้ใครต้องใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ทั้งหมด แต่เงื่อนไขสำคัญของการใช้ประโยชน์ทางภาษี คือ ต้องมีหลักฐานการรับเงิน หรือ “ใบเสร็จรับเงิน” ให้ครบถ้วน แต่ถึงอย่างนั้น เราเน้นสำหรับค่าใช้จ่ายมูลค่าสูง เช่น ซื้อสินค้า จ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น พวงมาลัยถวายศาลพระภูมิ เราใช้เอกสารเบิกเงินสดย่อยเป็นหลักฐานทดแทนได้นะ
2. ค่าใช้จ่ายคนรับเงินไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย
เจ้าของธุรกิจทั้งหลายคงเคยได้ยินคำว่า “หัก ณ ที่จ่าย” อยู่บ่อยๆ ซึ่งมันหมายถึง การหักเงินบางส่วนเพื่อนำส่งสรรพากรตอนที่เราจ่ายค่าบริการ/ค่าจ้าง/ค่าเช่าให้กับผู้รับเงิน
3. ค่าใช้จ่ายแบบไม่มีแผน
เรื่องที่คนทำธุรกิจหลายคนพลาด คือ การจ่ายเงินแบบไม่มีแผน
การวางแผนค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจ ถ้าจ่ายเงินออกไปแล้วไม่มีแผนงาน ไม่มี Budget รองรับ สุดท้ายแล้วอาจทำให้เราขาดทุนแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะไม่รู้ว่าใช้จ่ายเงินไปมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่า
เนื่องจากเราก็อยากพัฒนาธุรกิจต่อไปเรื่อย ๆ จึงต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยการวางแผน
4. ค่าใช้จ่ายที่วัดผลไม่ได้
ค่าใช้จ่ายที่วัดผลลัพธ์ไม่ได้ เป็นรายจ่ายที่อาจไม่มีประโยชน์จริงๆ กับธุรกิจ
แต่ถ้าเราจ่ายค่าอะไรไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะวัดผลได้อย่างไร และลังเลว่ามันมีประโยชน์ต่อธุรกิจจริงมั้ย รายจ่ายนั้นมันอาจจะไม่เหมาะที่จะจ่ายออกไปตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
5. ค่าปรับ
ค่าปรับ คือ รายจ่ายที่เกิดจากการไม่ทำตามกฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับเรื่องใด นอกจากที่เราจะหัวเสียกับรายจ่ายนี้แล้ว มันยังเป็นรายจ่ายที่ไม่มีธุรกิจไหนได้ประโยชน์จากมันเลย
5 ประเภทค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรมีเลยในธุรกิจ ถ้าใครลองสำรวจตัวเองแล้วพบว่ามีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เยอะ อย่าลืมหาเวลาจัดการ สะสางสิ่งเหล่านี้ให้เรียบร้อย เพราะ “รายได้” ที่หาได้มาจะได้แปรเปลี่ยนมาเป็น “กำไร” มากกว่าไปเป็น “ค่าใช้จ่าย” ที่ไม่มีทั้งหลักฐาน-ไม่มีประโยชน์-และมีแต่ผลเสียกับธุรกิจในที่สุดนั่นเอง

เราพร้อมให้คำปรึกษารายละเอียดต่างๆ กับนักลงทุน ฟรี
ก่อนตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253