สัญญาแฟรนไชส์

การทำสัญญาแฟรนไชส์ คือการจรดปากกา ลงลายเซ็นต์ เพื่อยืนยันการตกลงปลงใจที่จะทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง แฟรนไชซอร์ (Franchisor) ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ ที่ไม่เพียงสร้างสินค้าให้มีคุณภาพแล้ว ยังสร้างระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน และยินดีขายสิทธิในการดำเนินการค้าภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ตนเองให้กับแฟรนไชซี (Franchisee) ซึ่งผู้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจตามระบบที่เจ้าของสิทธิ์ได้จัดเตรียมไว้ให้
ถ้าถามว่าการทำสัญญาแฟรนไชส์ต้องมีอะไรบ้าง อย่างแรกคือเงินลงทุนขั้นเริ่มต้น ซึ่งก่อนที่จะนำเงินมาลงทุนนั้น ก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ ประกอบพิจารณาให้ถ้วนถี่ว่า ธุรกิจที่เราจะเลือกยึดหัวหาดเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมต่อไปในอนาคตนี้ มีความคุ้มค่าในระยะยาวหรือไม่ เพียงไร
หากตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ซื้อหรือผู้ขายแฟรนไชส์ก็ตาม ก็ควรจะทำความตกลงให้ชัดเจนในรูปของสัญญาแฟรนไชส์
สัญญาแฟรนไชส์เป็นสัญญาที่กฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้ แต่ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญา เช่น
•พื้นที่ จะอนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ดำเนินการในเขตพื้นที่ใดได้บ้าง
•ระยะเวลา จะกำหนดให้สัญญาแฟรนไชส์มีอายุกี่ปี สามารถต่อสัญญาได้หรือไม่
•เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ที่จะอนุญาตให้ใช้
•ความช่วยเหลือที่ผู้ขายแฟรนไชส์จะให้ เช่น การวางแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การฝึกอบรมพนักงาน
•การออกแบบตกแต่งร้าน ตามที่ผู้ขายแฟรนไชส์กำหนด
•ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียมขั้นต้น และค่าธรรมเนียมรายปี
•การควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจร้านค้า การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้
•การบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาภายใต้เงื่อนไขใดได้บ้าง
ดังนั้นก่อนการทำสัญญาแฟรนไชส์ เราควรจะต้องทำความเข้าใจในข้อตกลง ในสิทธิหรือขอบเขตในการดำเนินการที่ทั้งสองจะพึงมี พึงได้ร่วมกันให้กระจ่างใจเสียก่อน
หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถามข้อมูล
โทรสอบถามฝ่ายขาย ปรึกษาฟรี: 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: https://franzbiz.com/sell-franchise-home/

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253