วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งก่อนลงทุนทำร้านอาหารให้ปัง


.1. Location Analysis การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งการเลือกทำเลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลยหากคุณตัดสินใจเลือกทำเลที่ผิด
ไม่เหมือนกับการทำการตลาด การบริการ การทำอาหาร ที่เวลาผิดพลาดยังมีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้แต่แน่นอนว่า
โลเคชั่นที่มันดีๆ อย่าง อารีย์ สีลม สาทร ใครๆ ก็มองเห็นแต่มันมาพร้อมกับค่าเช่าที่แพงแน่นอน
ด้วยความที่เราเป็น SME รายเล็กเราไม่สามารถไปที่ๆ ใครก็มองเห็นได้ แต่เราต้องไปที่ๆ
มันเหมือนกับกล้วยที่กำลังจะสุกแต่มันยังไม่สุก เราต้องมองหาโอกาสนั้นให้เจอ
แล้ววิเคราะห์ว่าทำเลไหนเป็นทำเลที่เหมาะกับโปรดักส์ของเรามากที่สุด
ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งในเรื่อง ค่าเช่า สัญญาเช่า กลุ่มลูกค้า การเข้าถึง การมองเห็น
รูปแบบพื้นที่ ที่จอดรถและสภาพการแข่งขัน
2. Market Analysis การวิเคราะห์ตลาดคือ การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ
และตลาดที่คุณจะเข้าไปในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร การวิเคราะห์หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มลูกค้าหลัก
และลูกค้ารอง ว่ามีปริมาณที่มากพอในทำเลนั้นหรือไม่ รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในระดับเดียวกัน
โปรดักส์คล้ายๆ กันว่าเค้าขายอะไร ราคาเท่าไหร่ เพื่อมาดูว่าเราควรจะการวาง Positioning
ในตลาดว่าเราจะตั้งราคาที่ตรงไหน และจะสร้างจุดเด่นเฉพาะตัวอะไรขึ้นมาได้บ้าง
เพื่อที่จะรู้ว่าเราจะมีโอกาสขายได้เท่าไหร่และอะไรที่จะทำให้ลูกค้ามาเลือกเราได้
3. Financial Analysis การวิเคราะห์การเงินเจ้าของร้านอาหาารส่วนใหญ่
ชอบคิดว่าต้องใช้ของที่ดีที่สุด จนสุดท้ายร้อยทั้งร้อยของคนทำร้านอาหารจะจบด้วยการ Over Budget
เพราะไม่มีแกนของการทำธุรกิจว่าจะต้องลงทุนไม่เกินเท่าไหร่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเรื่องของการเงิน
มันจะเปลี่ยนข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาเป็นตัวเลขเพื่อที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์ Financial Projection ได้ว่า
เราจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่ (Initial Investment) น่าจะขายได้อยู่ที่เท่าไหร่ (Sales Forecast)
มีค่าใช้จ่ายคงที่เท่าไหร่ (Fixed costs) ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable costs) มีอะไรบ้าง
และเราจะเหลือกำไร (Profit) ต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่

หากต้องการที่ปรึกษาด้านการตลาดและแฟรนไชส์ ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย : 094-494-2696
Line Official Account : @franzbiz (มีแอด)
Facebook : Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail : franzbiz@franzbiz.com
Website : www.franzbiz.com

1. Location Analysis การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งการเลือกทำเลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลยหากคุณตัดสินใจเลือกทำเลที่ผิด ไม่เหมือนกับการทำการตลาด การบริการ การทำอาหาร ที่เวลาผิดพลาดยังมีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้แต่แน่นอนว่า โลเคชั่นที่มันดีๆ อย่าง อารีย์ สีลม สาทร ใครๆ ก็มองเห็นแต่มันมาพร้อมกับค่าเช่าที่แพงแน่นอน ด้วยความที่เราเป็น SME รายเล็กเราไม่สามารถไปที่ๆ ใครก็มองเห็นได้ แต่เราต้องไปที่ๆ มันเหมือนกับกล้วยที่กำลังจะสุกแต่มันยังไม่สุก เราต้องมองหาโอกาสนั้นให้เจอแล้ววิเคราะห์ว่าทำเลไหนเป็นทำเลที่เหมาะกับโปรดักส์ของเรามากที่สุด ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งในเรื่อง ค่าเช่า สัญญาเช่า กลุ่มลูกค้า การเข้าถึง การมองเห็น รูปแบบพื้นที่ ที่จอดรถและสภาพการแข่งขัน
2. Market Analysis การวิเคราะห์ตลาดคือ การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและตลาดที่คุณจะเข้าไปในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร การวิเคราะห์หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มลูกค้าหลัก และลูกค้ารอง ว่ามีปริมาณที่มากพอในทำเลนั้นหรือไม่ รวมไปถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในระดับเดียวกัน โปรดักส์คล้ายๆ กันว่าเค้าขายอะไร ราคาเท่าไหร่ เพื่อมาดูว่าเราควรจะการวาง Positioning ในตลาดว่าเราจะตั้งราคาที่ตรงไหน และจะสร้างจุดเด่นเฉพาะตัวอะไรขึ้นมาได้บ้างเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะมีโอกาสขายได้เท่าไหร่และอะไรที่จะทำให้ลูกค้ามาเลือกเราได้
3. Financial Analysis การวิเคราะห์การเงินเจ้าของร้านอาหาารส่วนใหญ่ ชอบคิดว่าต้องใช้ของที่ดีที่สุด จนสุดท้ายร้อยทั้งร้อยของคนทำร้านอาหารจะจบด้วยการ Over Budget เพราะไม่มีแกนของการทำธุรกิจว่าจะต้องลงทุนไม่เกินเท่าไหร่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเรื่องของการเงิน มันจะเปลี่ยนข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาเป็นตัวเลขเพื่อที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์ Financial Projection ได้ว่า เราจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่ (Initial Investment) น่าจะขายได้อยู่ที่เท่าไหร่ (Sales Forecast) มีค่าใช้จ่ายคงที่เท่าไหร่ (Fixed costs) ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable costs) มีอะไรบ้าง และเราจะเหลือกำไร (Profit) ต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่
หากต้องการที่ปรึกษาด้านการตลาดและแฟรนไชส์ ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย : 094-494-2696
Line Official Account : @franzbiz (มีแอด)
Facebook : Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail : franzbiz@franzbiz.com
Website : www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253