ยุคที่ต้องโตด้วยเดลิเวอรี่ คีออส และนอกห้าง


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ
สร้างการเติบโตยุคที่โควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนธุรกิจร้านอาหารและพฤติกรรมผู้บริโภค
3 แนวทางนี้ประกอบด้วย
1. เพิ่มสัดส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เป็น 90% ของรายได้
การให้ความสำคัญกับช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป สิ่งที่ทำให้สินค้าน่าดึงดูดแบ่งได้ตามนี้
– ดีไซน์เมนูให้เหมาะสมกับเดลิเวอรี่มากขึ้น เน้นเมนูที่สั่งง่าย ราคาสมเหตุสมผล
สามารถรับประทานได้ทุกวัน รวมถึงเปลี่ยนวัตถุดิบบางชนิด
เพื่อให้เหมาะสมกับการเสิร์ฟลูกค้าในรูปแบบเดลิเวอรี่ที่ใช้เวลาในการเดินทางจากครัวสู่บ้านลูกค้า
– ขยายรายได้จากบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งผู้บริโภคที่สังอาหารเดลิเวอรี่ 3-4 มื้อ
เพื่อรับประทานต่อวัน และการสั่งแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าส่งทุกครั้ง
เขาจึงต้องการรวมแบรนด์ไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสั่งอาหารครั้งเดียวตอนเช้าเพื่อทานได้ทั้งวัน
และในมุมการตลาดเรามองว่าเป็นหนึ่งในการสร้างรายได้จากผู้บริโภคที่สั่งอาหารเผื่อมื้อหน้า
และเป็นกุศโลบายที่ไม่ให้ลูกค้าสั่งอาหารแบรนด์อื่นในมื้อต่อ ๆ ไปของวันอีกด้วย
– ใช้สื่อออนไลน์สร้างการรับรู้ ผ่าน Food Influencer และอื่น ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของร้าน
และแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคอยากรับประทาน และมีโปรโมชั่น ราคาดึงดูดลูกค้าขณะเข้ามาสั่งอาหารอีกทาง
ที่สามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มหนึ่งจากบรรยากาศนั่งรับประทานในร้าน เมนูอาหาร และตัวอย่างอาหารหน้าร้านได้
– หาพื้นที่ใหม่ ๆเปิด Cloud Kitchen เพื่อให้พื้นที่ในการให้บริการใกล้ลูกค้ามากที่สุดซึ่งการเปิด Cloud Kitchen ในอนาคต
2. ขยายสาขาคีออส
การเปิดร้านในรูปแบบคีออสมากขึ้น โดยการให้ความสำคัญกับร้านในรูปแบบคีออสเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่าในเวลานี้
3. ไม่เปิดสาขาใหม่ในห้าง
การเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารไม่เปิดในทำเลห้าง 100%
การที่ช่วงเวลานี้ยังเลือกตั้งสาขาใหม่ในทำเลห้างมาจากการเห็นโอกาสที่วิกฤตในช่วงล็อกดาวน์ปิดร้านอาหารในห้างที่ผ่านมา
ทำให้เขาต้องหาพื้นที่นอกห้างมาเปิดร้านให้บริการ และพบว่ามีหลายพื้นที่มีความพร้อมและมีราคาเช่าเฉลี่ย 2.5 หมื่นต่อเดือน
ซึ่งถูกกว่าค่าเช่าในพื้นที่ห้างที่ต้องเสียเป็นหลักแสนต่อเดือน การเน้นสาขานอกห้างเรามองว่าส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เน้นการสั่งอาหารในรูปแบบฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นหลัก ทำให้การจ่ายค่าเช่าพื้นที่ในห้างอาจจะสร้างรายได้ที่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ
สร้างการเติบโตยุคที่โควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนธุรกิจร้านอาหารและพฤติกรรมผู้บริโภค
3 แนวทางนี้ประกอบด้วย
1. เพิ่มสัดส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เป็น 90% ของรายได้
การให้ความสำคัญกับช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป สิ่งที่ทำให้สินค้าน่าดึงดูดแบ่งได้ตามนี้
– ดีไซน์เมนูให้เหมาะสมกับเดลิเวอรี่มากขึ้น เน้นเมนูที่สั่งง่าย ราคาสมเหตุสมผล
สามารถรับประทานได้ทุกวัน รวมถึงเปลี่ยนวัตถุดิบบางชนิด
เพื่อให้เหมาะสมกับการเสิร์ฟลูกค้าในรูปแบบเดลิเวอรี่ที่ใช้เวลาในการเดินทางจากครัวสู่บ้านลูกค้า
– ขยายรายได้จากบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งผู้บริโภคที่สังอาหารเดลิเวอรี่ 3-4 มื้อ
เพื่อรับประทานต่อวัน และการสั่งแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าส่งทุกครั้ง
เขาจึงต้องการรวมแบรนด์ไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสั่งอาหารครั้งเดียวตอนเช้าเพื่อทานได้ทั้งวัน
และในมุมการตลาดเรามองว่าเป็นหนึ่งในการสร้างรายได้จากผู้บริโภคที่สั่งอาหารเผื่อมื้อหน้า
และเป็นกุศโลบายที่ไม่ให้ลูกค้าสั่งอาหารแบรนด์อื่นในมื้อต่อ ๆ ไปของวันอีกด้วย
– ใช้สื่อออนไลน์สร้างการรับรู้ ผ่าน Food Influencer และอื่น ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของร้าน
และแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคอยากรับประทาน และมีโปรโมชั่น ราคาดึงดูดลูกค้าขณะเข้ามาสั่งอาหารอีกทาง
ที่สามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มหนึ่งจากบรรยากาศนั่งรับประทานในร้าน เมนูอาหาร และตัวอย่างอาหารหน้าร้านได้
– หาพื้นที่ใหม่ ๆเปิด Cloud Kitchen เพื่อให้พื้นที่ในการให้บริการใกล้ลูกค้ามากที่สุดซึ่งการเปิด Cloud Kitchen ในอนาคต
2. ขยายสาขาคีออส
การเปิดร้านในรูปแบบคีออสมากขึ้น โดยการให้ความสำคัญกับร้านในรูปแบบคีออสเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่าในเวลานี้
3. ไม่เปิดสาขาใหม่ในห้าง
การเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารไม่เปิดในทำเลห้าง 100%
การที่ช่วงเวลานี้ยังเลือกตั้งสาขาใหม่ในทำเลห้างมาจากการเห็นโอกาสที่วิกฤตในช่วงล็อกดาวน์ปิดร้านอาหารในห้างที่ผ่านมา
ทำให้เขาต้องหาพื้นที่นอกห้างมาเปิดร้านให้บริการ และพบว่ามีหลายพื้นที่มีความพร้อมและมีราคาเช่าเฉลี่ย 2.5 หมื่นต่อเดือน
ซึ่งถูกกว่าค่าเช่าในพื้นที่ห้างที่ต้องเสียเป็นหลักแสนต่อเดือน การเน้นสาขานอกห้างเรามองว่าส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เน้นการสั่งอาหารในรูปแบบฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นหลัก ทำให้การจ่ายค่าเช่าพื้นที่ในห้างอาจจะสร้างรายได้ที่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253