Happy Home Senior

      ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แฮปปี้ โฮม ซีเนียร์ (Happy Home Senior Nursing Home) ก่อตั้งโดย เภสัชกร ธนพล ชุติมาแสงตระกูล (หมอโอ๋) ซึ่งจากประสบการณ์การเป็นเภสัชกรชุมชนและได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการออกหน่วย ตรวจเยี่ยมตามบ้าน ทำให้พบว่าในแต่ละบ้านที่เข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเดียวกันคือ คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีของผู้สูงอายุ ที่ไม่มีคนดูแลเนื่องจากคนในครอบครัวจำเป็นที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านคนเดียว ด้วยปัญหาดังกล่าวที่พบเจอ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร แฮปปี้ โฮม ซีเนียร์ จึงถือกำเนิดขึ้นมา ภายใต้แนวคิดว่า เราอยากเห็นภาพของผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความอุ่นใจให้กับสมาชิกในครอบครัว

Happy Home Senior

      ที่ Happy Home senior เราให้คำมั่นที่จะรักษาสถานที่แห่งความอบอุ่น และความเอาใจใส่แห่งนี้ ซึ่งผู้อยู่อาศัยทุกคนสามารถพูดด้วยหัวใจเปี่ยมสุขว่า เหมือนพวกเขาได้อยู่ที่บ้านอย่างแท้จริง เพื่อให้ความหมายของชีวิตที่สูงวัยนั้นมีความหมายขึ้นทุกความเปราะบางที่จะได้รับการดูแล อย่างระมัดระวัง เพื่อถนอมให้คุณค่าของมนุษย์นั้นยั่งยืนอย่างมั่นคงยาวนาน และมีความสุข เหมือนกับสัญญาของเราว่า “ที่ซึ่งความอบอุ่นของครอบครัวพบกับการดูแลอย่างมืออาชีพ“

      แฮปปี้ โฮม ซีเนียร์ เราพร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (NA) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จากโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลของเราที่ผ่านการรับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพร้อมการจัดกิจกรรมบำบัดต่างๆที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

      โดยมีแอพพิเคชั่นเพื่อใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ดูแล, ผู้เข้ารับบริการ, และครอบครัวของผู้สูงอายุ โดยให้บริการการสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอคอล, ข้อความ, และการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ รวมถึงข้อมูลการรับบริการในแต่ละวัน, ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นขณะอยู่ที่ศูนย์ดูแล ตลอดจนการติดตามผลซึ่งจะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากขึ้น

      นอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงเรื่องความสะดวกสบาย ความเอาใจใส่ ความสะอาด รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวติดตั้งทุกห้องเพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากการลื่นล้มของผู้สูงอายุ พร้อมรถพยาบาลประจำศูนย์ในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

Service

      แฮปปี้ โฮม ซีเนียร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร เพื่อดูแลคนที่คุณรัก ให้อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านด้วยการบริการที่มุ่งเน้นการดูแลแบบ Holistic Care คือการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ที่ไม่ใช่รักษาแต่โรคอย่างเดียว แต่ดูแลทั้งกาย จิตใจ และสังคม ที่ประกอบด้วย

      1. บริการฟื้นฟูทางกายภาพ เช่น การนวด, การฝึกการเคลื่อนไหว, และการฝึกความแข็งแรง เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและลดความเจ็บปวด รวมถึง โปรแกรมช่วยเสริมสร้างการทรงตัวและประสาทสัมผัสเพื่อลดความเสี่ยงของการหกล้มและเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

      2. บริการฟื้นฟูทางจิตใจ เช่น บริการให้คำปรึกษา, การบำบัดด้วยศิลปะ, และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถจัดการกับความเครียด, ความวิตกกังวล, และปัญหาด้านอารมณ์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสุข สร้างความมั่นใจ และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

      3. บริการฟื้นฟูทางสังคม เช่น งานอดิเรก กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รวมถึงการสนับสนุนและการสร้างเครือข่ายสังคม การติดต่อกับญาติและเพื่อนเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการมีส่วนร่วมทางสังคม

Franchise Packages

Package : นอกอาคาร (Stand Alone)
ราคาพร้อมเปิด : 
รูปแบบ 10 เตียง จำนวนเงิน 2,675,000 บาท (Exc.Vat)
รูปแบบ 20 เตียง จำนวนเงิน 3,998,000 บาท (Exc.Vat)
ขนาดพื้นที่ : ขนาดพื้นที่ใช้สอยของสถานประกอบพยาบาล เฉพาะภายในอาคารอย่างน้อย 150 – 300 ตรม. ขึ้นไป
      • ร้านจะมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอ ติดถนนหลัก-ถนนรอง และมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
      • กรณีเช่าสถานที่ประกอบธุรกิจต้องมีระยะเวลาสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี
      • พื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
      • พื้นที่จัดตั้งร้านต้องไม่อยู่ภายใต้พื้นที่ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร และ/หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

รูปแบบการลงทุน

รูปแบบ 10 เตียง

150 - 300 ตร.ม.
฿ 2,675,000
 • สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า แฮปปี้ โฮม ซีเนียร์ (Happy Home Senior)
 • อุปกรณ์การแพทย์ภายในศูนย์ มูลค่า 800,000 บาท
 • สนับสนุนค่าเวชภัณฑ์รายเดือนทั้งหมด
 • หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • มีแอพพลิเคชั่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วยในการบริหารจัดการให้ง่ายและรวดเร็ว
 • สื่อ/กิจกรรมสนับสนุนการตลาดเปิดธุรกิจ (GRAND OPENING)
 • ทีมงานดูแลให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
 • อายุสัญญา 5 ปี + 5 ปี

รูปแบบ 20 เตียง

150 - 300 ตร.ม.
฿ 3,998,000
 • สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า แฮปปี้ โฮม ซีเนียร์ (Happy Home Senior)
 • อุปกรณ์การแพทย์ภายในศูนย์ มูลค่า 800,000 บาท
 • สนับสนุนค่าเวชภัณฑ์รายเดือนทั้งหมด
 • หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • มีแอพพลิเคชั่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วยในการบริหารจัดการให้ง่ายและรวดเร็ว
 • สื่อ/กิจกรรมสนับสนุนการตลาดเปิดธุรกิจ (GRAND OPENING)
 • ทีมงานดูแลให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ
 • อายุสัญญา 5 ปี + 5 ปี

สอบถามรายละเอียดการลงทุน

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ จะมีทีมงานติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

  Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
  Rental/ ค่าเช่า (THB)
  Wage/ ค่าแรง (THB)
  Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
  Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

  Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

  My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

  TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
  Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
  Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
  Breakeven จุดคุ้มทุน:
  ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

  Line: @franzbiz
  Call: 094-494-2696 / 094-552-2253

  Receive the latest news

  Subscribe To Our Weekly Newsletter

  รับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ต่างๆ 

  เพิ่มเพื่อน

  กดเป็นเพื่อนกับเราและรับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ หรือ ใส่อีเมล์ด้านล่าง

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.