Quality Kids สถาบันพัฒนาความฉลาดของเด็ก

    Quality Kids สถาบันพัฒนาความฉลาดของเด็ก ด้วยการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ระดับก้าวหน้าผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ึัคัดสรร เพื่อเหมาะกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยโดยการสอนผ่านระบบ A.N.T ระบบ A.N.T (Advanced Neurological Teaching) คือ ระบบการสอนที่สามารถกระตุ้นปลายประสาทสัมผัสการรับรู้ระดับก้าวหน้า พัฒนาทักษะการคิด โดยเริ่มจากการฝึกทักษะการสื่อความหมาย การตีความ การคิดวิเคราะห์ การจัดระบบความคิด ให้คิดเป็นระบบ ซึ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเอง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเชื่อมโยงความคิดได้อย่างรวดเร็วและจดจำได้ดี

Home » Franchises » service » Education » Quality Kids สถาบันพัฒนาความฉลาดของเด็ก

Quality Kids สถาบันพัฒนาความฉลาดของเด็ก

     Quality Kids มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปูพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ สอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า และเป็นผู้ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ ( ครูแอ๊นท์ ) ที่อยากพัฒนาเด็กไทย ให้เติบโตเป็นผู้นำที่คิดก้าวหน้า สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ระดับโลก

     Quality Kids ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการสอนและการบริการอย่างต่อเนื่อง ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สามารถดึงศักยภาพเด็ก สร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันกับโลกอนาคต

บริการ

     สถาบัน พัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมอง ควอลิตี้ คิดส์ มีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นที่สนุกสนาน เหมาะสมกับวัยและ พื้นฐานทางอารมณ์ของเด็ก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนของเด็ก 

“เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เน้นเสริมสร้างทักษะการคิด เรียนอย่างมีความสุข มีสมาธิ คิดไว และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง”

Franchise Packages

Package ในศูนย์การค้า :  Quality Kids Studio
ราคา
: 30,000 บาท (Exc.Vat)
ขนาดพื้นที่: น้อยกว่า 100 ตรม. 

Franchise Packages

Package ในศูนย์การค้า :  Quality Kids
ราคา
: 50,000 บาท (Exc.Vat)
ขนาดพื้นที่: มากกว่า 100 ตรม. 

Franchise Packages

Package นอกศูนย์การค้า :  Quality Kids Studio
ราคา
: 20,000 บาท (Exc.Vat)
ขนาดพื้นที่: น้อยกว่า 100 ตรม. 

Franchise Packages

Package นอกศูนย์การค้า :  Quality Kids
ราคา
: 50,000 บาท (Exc.Vat)
ขนาดพื้นที่: มากกว่า 100 ตรม. 

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

รูปแบบการลงทุน

Package ในศูนย์การค้า

พื้นที่ น้อยกว่า 100 ตรม.
฿ 30,000
 • สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
 • สิทธิในการใช้ระบบ POS
 • อบรมการบริการเเละการจัดการสถาบัน
 • ระบบ CRM และ Digital Marketing
 • ออกแบบร้าน/เตรียมความพร้อมก่อน เปิดสถาบัน
 • ช่วยเหลือ/ให้คำแนะนำ
 • สิทธิในการใช้หลักสูตรการสอน ( 3-12 หลักสูตร )
 • โต๊ะเรียน อุปกรณ์ และเกมการศึกษา

Package ในศูนย์การค้า

พื้นที่ มากกว่า 100 ตรม.
฿ 50,000
 • สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
 • สิทธิในการใช้ระบบ POS
 • อบรมการบริการเเละการจัดการสถาบัน
 • ระบบ CRM และ Digital Marketing
 • ออกแบบร้าน/เตรียมความพร้อมก่อน เปิดสถาบัน
 • ช่วยเหลือ/ให้คำแนะนำ
 • สิทธิในการใช้หลักสูตรการสอน ( 3-12 หลักสูตร )
 • โต๊ะเรียน อุปกรณ์ และเกมการศึกษา

Package นอกศูนย์การค้า

พื้นที่ น้อยกว่า 100 ตรม.
฿ 20,000
 • สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
 • สิทธิในการใช้ระบบ POS
 • อบรมการบริการเเละการจัดการสถาบัน
 • ระบบ CRM และ Digital Marketing
 • ออกแบบร้าน/เตรียมความพร้อมก่อน เปิดสถาบัน
 • ช่วยเหลือ/ให้คำแนะนำ
 • สิทธิในการใช้หลักสูตรการสอน ( 3-12 หลักสูตร )
 • โต๊ะเรียน อุปกรณ์ และเกมการศึกษา

Package นอกศูนย์การค้า

พื้นที่ มากกว่า 100 ตรม.
฿ 50,000
 • สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
 • สิทธิในการใช้ระบบ POS
 • อบรมการบริการเเละการจัดการสถาบัน
 • ระบบ CRM และ Digital Marketing
 • ออกแบบร้าน/เตรียมความพร้อมก่อน เปิดสถาบัน
 • ช่วยเหลือ/ให้คำแนะนำ
 • สิทธิในการใช้หลักสูตรการสอน ( 3-12 หลักสูตร )
 • โต๊ะเรียน อุปกรณ์ และเกมการศึกษา

สอบถามรายละเอียดการลงทุน

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ จะมีทีมงานติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

  Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
  Rental/ ค่าเช่า (THB)
  Wage/ ค่าแรง (THB)
  Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
  Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

  Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

  My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

  TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
  Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
  Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
  Breakeven จุดคุ้มทุน:
  ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

  Line: @franzbiz
  Call: 094-494-2696 / 094-552-2253

  Receive the latest news

  Subscribe To Our Weekly Newsletter

  รับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ต่างๆ 

  เพิ่มเพื่อน

  กดเป็นเพื่อนกับเราและรับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ หรือ ใส่อีเมล์ด้านล่าง

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.