บัญชีรายรับ – รายจ่าย จำเป็นต่อชีวิตประจำวันจริงหรือ ?


การจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีธุรกิจส่วนตัว
เพราะในการค้าขายจะต้องแบ่งแยกกันให้ชัดเจน ไม่ควรนำมาปะปนไว้ในกระเป๋าเดียวกัน
สำหรับการจัดทำงบประมาณ ของคนที่มีธุรกิจส่วนตัว สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
1.จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นอันดับแรก โดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นมีความแน่นอนค่อนข้างสูง
และมีการกำหนดตัวเลขที่แน่นอนอยู่แล้วซึ่งในแต่ละเดือนเราพอที่รู้อยู่แล้วว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนไหนบ้าง
2.ประมาณรายรับขั้นต่ำที่เข้ามาในแต่ละเดือน เพราะส่วนใหญ่ทั้งสองอาชีพนั้นรายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่รับ
และสินค้าที่ขายได้ในแต่ละเดือนบางเดือนได้เยอะบางเดือนได้น้อย ดังนั้นการประมาณรายรับขั้นต่ำที่ได้มากนั้นจะช่วยให้
เราสามารถวางแผนและบริหารเงินได้อย่างเหมาะสม
3.ช่วงเวลาที่ได้รับรายได้ เมื่อเราทราบช่วงเวลาที่ชัดเจนจะช่วยป้องกันปัญหาเงินขาดมือได้
4.จัดทำงบสำรองฉุกเฉิน 3 เดือนเป็นอย่างน้อย เผื่อไว้ใช้ในกรณีที่รายได้ของเรามีไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่ายของเดือนนั้น ๆ เมื่อทำการหยิบยืมในส่วนนี้ไปก็ต้องเติมเงินในส่วนที่ยืมลงไปด้วย
วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องไปหยิบยืมเงินของครอบครัว
5.แยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ชัดเจน การเริ่มจัดงบประมาณรายรับ – รายจ่ายหลักสำคัญที่สุด ก็คือ
เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับเงินส่วนของการลงทุนในการค้าขายจะต้องแบ่งแยกกันให้ชัดเจน
ไม่ควรนำมาปะปนไว้ในกระเป๋าเดียวกัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ได้แก่ ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าเช่าบ้าน ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น
การบันทึกรายรับ – รายจ่ายในแต่ละวัน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก
ที่จะช่วยทำให้เรารู้ถึงข้อบกพร่องทางการเงินที่ดี ว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราต้องลดและเลิก
พฤติกรรมที่ฟุ่มเฟือยรู้จักการใช้เงินอย่างระมัดระวังและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังช่วยให้เรารู้จักการวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างถูกวิธี
และช่วยให้เรานั้นมีระเบียบวินัยในการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
Inbox / comment สอบถามมาได้เลยค่ะ
โทรฝ่ายขาย 094-494-2696 / 094-552-2253
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
ID Line : franzbiz
Website: www.franzbiz.com

การจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีธุรกิจส่วนตัว เพราะในการค้าขายจะต้องแบ่งแยกกันให้ชัดเจน ไม่ควรนำมาปะปนไว้ในกระเป๋าเดียวกัน
สำหรับการจัดทำงบประมาณ ของคนที่มีธุรกิจส่วนตัว สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
1.จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็นอันดับแรก โดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นมีความแน่นอนค่อนข้างสูงและมีการกำหนดตัวเลขที่แน่นอนอยู่แล้วซึ่งในแต่ละเดือนเราพอที่รู้อยู่แล้วว่าเรามีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนไหนบ้าง
2.ประมาณรายรับขั้นต่ำที่เข้ามาในแต่ละเดือน เพราะส่วนใหญ่ทั้งสองอาชีพนั้นรายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่รับและสินค้าที่ขายได้ในแต่ละเดือนบางเดือนได้เยอะบางเดือนได้น้อย ดังนั้นการประมาณรายรับขั้นต่ำที่ได้มากนั้นจะช่วยให้เราสามารถวางแผนและบริหารเงินได้อย่างเหมาะสม
3.ช่วงเวลาที่ได้รับรายได้ เมื่อเราทราบช่วงเวลาที่ชัดเจนจะช่วยป้องกันปัญหาเงินขาดมือได้
4.จัดทำงบสำรองฉุกเฉิน 3 เดือนเป็นอย่างน้อย เผื่อไว้ใช้ในกรณีที่รายได้ของเรามีไม่เพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายของเดือนนั้น ๆ เมื่อทำการหยิบยืมในส่วนนี้ไปก็ต้องเติมเงินในส่วนที่ยืมลงไปด้วย วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องไปหยิบยืมเงินของครอบครัว
5.แยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ชัดเจน การเริ่มจัดงบประมาณรายรับ – รายจ่ายหลักสำคัญที่สุด ก็คือ เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับเงินส่วนของการลงทุนในการค้าขายจะต้องแบ่งแยกกันให้ชัดเจน ไม่ควรนำมาปะปนไว้ในกระเป๋าเดียวกัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ได้แก่ ค่าอาหาร ค่ารถ ค่าเช่าบ้าน ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น
การบันทึกรายรับ – รายจ่ายในแต่ละวัน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยทำให้เรารู้ถึงข้อบกพร่องทางการเงินที่ดี ว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราต้องลดและเลิก พฤติกรรมที่ฟุ่มเฟือยรู้จักการใช้เงินอย่างระมัดระวังและรัดกุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เรารู้จักการวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างถูกวิธี และช่วยให้เรานั้นมีระเบียบวินัยในการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
Inbox / comment สอบถามมาได้เลยค่ะ
โทรฝ่ายขาย 094-494-2696 / 094-552-2253
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
ID Line : franzbiz
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253