ความสำคัญของพนักงานขาย


การขายโดยพนักงานขายเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะการขายโดยพนักงานขาย สามารถ
การกระตุ้นให้ผู้ซื้อทำการซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท
โดยการขายโดยพนักงานขายเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารสองทาง
(Two-way communication process) ที่ทั้งพนักงานขาย
และลูกค้าคาดหวังสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันอย่างทันทีทันใด
โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ พนักงานขาย สามารถประสบความสำเร็จ ได้แก่
1.พนักงานมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.การแต่ง กายของพนักงานบริการสะอาดเรียบร้อย
3.การบริการ พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
4.การบริการมี มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มเเจ่มใส
5.บริการที่รวดเร็ว ต่อเนื่องและเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

บริการขายแฟรนไชส์มืออาชีพ จ่ายเพียงปีละ 15,000 บาท เท่านั้น
บริการให้คำแนะนำการทำแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ความเป็นได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ท่านอยากทำกับโค้ชนักปั้น
ที่ให้คำปรึกษาพัฒนาระบบแฟรนไชส์มากว่า 10 ปี มากกว่า 100 แบรนด์

โทรสอบถามฝ่ายขาย : 094-494-2696
Line Official Account : @franzbiz (มีแอด)
Facebook : Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail : franzbiz@franzbiz.com
Website : www.franzbiz.com

การขายโดยพนักงานขายเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะการขายโดยพนักงานขาย สามารถ
การกระตุ้นให้ผู้ซื้อทำการซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท

โดยการขายโดยพนักงานขายเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารสองทาง (Two-way communication process) ที่ทั้งพนักงานขายและลูกค้าคาดหวังสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันอย่างทันทีทันใด

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ พนักงานขาย สามารถประสบความสำเร็จ ได้แก่

1.พนักงานมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.การแต่ง กายของพนักงานบริการสะอาดเรียบร้อย 3.การบริการ พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง 4.การบริการมี มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มเเจ่มใส 5.บริการที่รวดเร็ว ต่อเนื่องและเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

บริการขายแฟรนไชส์มืออาชีพ จ่ายเพียงปีละ 15,000 บาท เท่านั้น

บริการให้คำแนะนำการทำแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเป็นได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ท่านอยากทำกับโค้ชนักปั้นที่ให้คำปรึกษาพัฒนาระบบแฟรนไชส์มากว่า 10 ปี มากกว่า 100 แบรนด์

☎️โทรสอบถามฝ่ายขาย
094-494-2696
Line Official Account:
@franzbiz (มีแอด)
Facebook:
Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail:
franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253