การตั้งราคาที่เหมาะสม

• การตั้งราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องตระหนัก
• ดังนั้นการตั้งราคาสินค้าด้วยคุณค่านั้นจำเป็นต้องตั้งคำถามเหล่านี้ประกอบกัน

> ราคาที่ตั้งนั้นคุ้มค่ากับคุณค่าที่จะได้รับจากสินค้าและบริการหรือไม่?
> เราจะสื่อสารคุณค่าของสินค้าและบริการอย่างไร?
> เราจะจูงใจให้ลูกค้าหันมามองคุณค่าสินค้าและบริการของเราอย่างไร?
> เราจะทำให้สินค้าและบริการมีคุณค่าที่ดีกว่าตลาดกลุ่มนั้นๆได้อย่างไร?
> เราจะสร้างกำไรให้มากที่สุดจากการขาย หรือการแบ่งส่วนตลาดได้อย่างไร?
> เครื่องมือทางการตลาดอะไรที่เราควรนำมาใช้ ในราคาต้นทุนต่ำ

ราคากับคุณภาพของสินค้าถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการกำหนดคุณค่าของผู้ซื้อ โดยสินค้านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ สินค้าที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ (Image) สินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็นเฉพาะบุคคล (Exclusive) และสินค้าที่ไม่ได้บ่งชี้ถึงคุณภาพอะไรเลย ซึ่งในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์ต้องทำให้ราคาสอดคล้องและสะท้อนถึงคุณค่ากับสินค้าทั้ง 3 กลุ่มนี้ให้ได้ เพราะความไวต่อราคาสินค้าของผู้ซื้อจะขึ้นอยู่กับราคาและคุณภาพ

หากคุณต้องการที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์ ปรึกษาแฟรนซ์บิซฟรี! (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

บริการให้คำแนะนำการทำแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเป็นได้ของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ท่านอยากทำกับโค้ชนักปั้นที่ให้คำปรึกษาพัฒนาระบบแฟรนไชส์มากว่า 10 ปี มากกว่า 100 แบรนด์

☎️โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com