การค้ายุคใหม่ ต้องใส่ใจความเป็นมนุษย์


การค้าขายเชิงพาณิชย์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
เราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากการมีสินค้าเป็นศูนย์กลาง (Product-Centered)
มาเป็นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centered
หรือ Customer Centric) แล้วทศวรรษถัดไปล่ะ
เราจะมีอะไรเป็นศูนย์กลาง? เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยใช่ไหมล่ะ
ดังนั้นมองไปข้างหน้าในทศวรรษถัดไป
เราอาจจะได้ยินคำว่า Human-Centered มากขึ้น!
วิธีการคิดของการทำการค้าแบบนี้จะเปลี่ยนมุมมองเป็นผลกระทบเชิงบวกในภาพใหญ่มากขึ้น
จะเห็นความร่วมมือ (Collaboration) บนการแข่งขัน (Competition)
และเน้นโซลูชั่นทึ่ทำให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) มากกว่าผลผลิต (Output)
ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
รวมถึงการใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืนมากขึ้นไม่ใช่แค่คุ้มค่า
ดังนั้นแบรนด์จะต้องเป็นองค์กรที่นอกจากจะผลิตสินค้า
และให้บริการที่ตรงความต้องการ ใส่ใจ จริงใจต่อลูกค้าแล้ว
อาจจะต้องแสดงถึงความใส่ใจต่อสังคม ประเทศและโลกของเราอีกด้วย
ทั้งนี้ Gen Z และเจนเนอเรชั่นถัดไป
จะซื้อสินค้ากับแบรนด์ที่คิดดีทำดีเพื่อสังคมถึงแม้ว่าอาจจะแพงกว่าแบรนด์อื่นไปบ้าง
ทั้งหมดนี้เราจะนิยามการค้าขายเชิงพาณิชย์ในยุคถัดไปว่า
“Human-Centered Commerce” ย่อว่า HCC
หมายถึงการค้าที่มีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
อึกนัยหนึ่งคือการค้าที่เข้าใจลูกค้าในความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แค่การเป็นผู้บริโภคนั่นเอง

เราคือ ผู้ช่วยขยายสาขาธุรกิจของคุณ ที่แรกและที่เดียวในไทย เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท/ปี
ด้วยบริการแบบ one-stop service ที่เริ่มตั้งแต่
•การสร้างแบรนด์
•พัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบแฟรนไชส์
•ทำการตลาด Online
•จนถึงบริการขยายแฟรนไชส์ จนปิดจบการขาย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

การค้าขายเชิงพาณิชย์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากการมีสินค้าเป็นศูนย์กลาง (Product-Centered) มาเป็นการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centered หรือ Customer Centric)
แล้วทศวรรษถัดไปล่ะ เราจะมีอะไรเป็นศูนย์กลาง? เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยใช่ไหมล่ะ
ดังนั้นมองไปข้างหน้าในทศวรรษถัดไป เราอาจจะได้ยินคำว่า Human-Centered มากขึ้น!
วิธีการคิดของการทำการค้าแบบนี้จะเปลี่ยนมุมมองเป็นผลกระทบเชิงบวกในภาพใหญ่มากขึ้น
จะเห็นความร่วมมือ (Collaboration) บนการแข่งขัน (Competition) และเน้นโซลูชั่นทึ่ทำให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) มากกว่าผลผลิต (Output)
ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืนมากขึ้นไม่ใช่แค่คุ้มค่า
ดังนั้นแบรนด์จะต้องเป็นองค์กรที่นอกจากจะผลิตสินค้าและให้บริการที่ตรงความต้องการ ใส่ใจ จริงใจต่อลูกค้าแล้ว อาจจะต้องแสดงถึงความใส่ใจต่อสังคม ประเทศและโลกของเราอีกด้วย
ทั้งนี้ Gen Z และเจนเนอเรชั่นถัดไป จะซื้อสินค้ากับแบรนด์ที่คิดดีทำดีเพื่อสังคมถึงแม้ว่าอาจจะแพงกว่าแบรนด์อื่นไปบ้าง
ทั้งหมดนี้เราจะนิยามการค้าขายเชิงพาณิชย์ในยุคถัดไปว่า “Human-Centered Commerce” ย่อว่า HCC หมายถึงการค้าที่มีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง อึกนัยหนึ่งคือการค้าที่เข้าใจลูกค้าในความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แค่การเป็นผู้บริโภคนั่นเอง

เราคือ ผู้ช่วยขยายสาขาธุรกิจของคุณ ที่แรกและที่เดียวในไทย เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท/ปี
ด้วยบริการแบบ one-stop service ที่เริ่มตั้งแต่
•การสร้างแบรนด์
•พัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบแฟรนไชส์
•ทำการตลาด Online
•จนถึงบริการขยายแฟรนไชส์ จนปิดจบการขาย
โทรสอบถามฝ่ายขาย: 094-552-2253/ 094-494-2696
Line Official Account: @franzbiz (มี@)
Facebook: Franzbiz – Thailand’s franchising company
E-mail: franzbiz@franzbiz.com
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253